BOEKEN en ARTIKELEN  
LEZINGEN en ONDERWIJS  
RAPPORTAGE & ADVIES  
DORINE van HOOGSTRATEN  
 
   
 


Het verhaal van de plek

Dorine van Hoogstraten is zelfstandig architectuur-historicus. Zij onderzoekt bijzondere gebouwen en plekken in Nederland.
Elk gebouw, elk landschap, elk dorp en elke stad van Nederland heeft een geschiedenis. Dit land is zo intensief gebruikt dat vrijwel elke plek zelfs meerdere verhalen kent, die soms door elkaar lopen in de tijd en ruimte. Verhalen die plekken betekenis en waarde geven.

Om de geschiedenissen van een plek te achterhalen doet Dorine van Hoogstraten onderzoek in gebouwen, in de openbare ruimte, in archieven en bibliotheken en houdt ze interviews. Resultaten daarvan verwerkt ze in publicaties, advies, lezingen en onderwijs.

Onderzoek kan helpen om de gebouwen, steden en landschappen te begrijpen en op waarde te schatten. Op basis van kennis kunnen eigenaars, architecten en bestuurders gefundeerde beslissingen nemen over beheer, uitbreiding of herbestemming. Kennis van de geschiedenis kan als inspiratiebron dienen voor nieuwe ontwikkelingen en schijnbaar kwetsbare gebouwen en landschappen weerbaarder maken.